الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : هر کس هر روز از روی شوق و محبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد ، بر خدا لازم می شود که گناهان او را بیامرزد ، در همان روز یا همان شب بحار الانوار 94/ 69 – داستان های صلوات ص 12

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : هر کس هر روز از روی شوق و محبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد ، بر خدا لازم می شود که گناهان او را بیامرزد ، در همان روز یا همان شب بحار الانوار 94/ 69 – داستان های صلوات ص 12

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : در معراج ، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد( یعنی یک میلیون ) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی هزار هزار بند دارد . آن ملک گفت : من حساب دانه های قطرات باران را می دانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد. تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را می دانم ، ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم . رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چیست؟ عرض کرد: هرگاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند ، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم

پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دعاى مُجیر» ثبت شده است

دعائیست رفیع الشأن مروىّ از حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله جبرئیل براى آن حضرت آورد در وقتى که در مقام ابراهیم‏علیه السلام مشغول بنماز بود و کفعمى در بلد الأمین و مصباح این دعا را ذکر کرده و در حاشیه آن اشاره به فضیلت آن نموده از جمله فرموده هر که این دعا را در ایام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود اگر چه بعدد دانه‏هاى باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد و براى شفاء مریض و قضاء دین و غنا و توانگرى و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا این است:


سُبْحانَک یا اَللَّهُ، تَعالَیتَ یا رَحْمنُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک‏ یا رَحیمُ، تَعالَیتَ یا کریمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مَلِک، تَعالَیتَ یامالِک، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. یامُجیرُ، سُبْحانَک یاقُدُّوسُ، تَعالَیتَ یاسَلامُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُؤْمِنُ، تَعالَیتَ یا مُهَیمِنُ، اَجِرْنا مِنَ‏ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا عَزیزُ، تَعالَیتَ یاجَبَّارُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُتَکبِّرُ، تَعالَیتَ یا مُتَجَبِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا خالِقُ، تَعالَیتَ یا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک‏ یا مُصَوِّرُ، تَعالَیتَ یا مُقَدِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا هادى‏، تَعالَیتَ یاباقى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. یامُجیرُ، سُبْحانَک یا وَهَّابُ، تَعالَیتَ یا تَوَّابُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا فَتَّاحُ، تَعالَیتَ یا مُرْتاحُ، اَجِرْنا مِنَ‏ النَّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَک یا سَیدِى‏، تَعالَیتَ یا مَوْلاىَ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا قَریبُ، تَعالَیتَ یا رَقیبُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک‏ یا مُبْدِئُ، تَعالَیتَ یا مُعیدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا حَمیدُ، تَعالَیتَ یا مَجیدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا قَدیمُ، تَعالَیتَ یا عَظیمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا غَفُورُ، تَعالَیتَ یا شَکورُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَک یاشاهِدُ، تَعالَیتَ یاشَهیدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَک یا حَنَّانُ، تَعالَیتَ یا مَنَّانُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا باعِثُ، تَعالَیتَ یا وارِثُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُحْیى‏، تَعالَیتَ یا مُمیتُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک‏ یاشَفیقُ، تَعالَیتَ یا رَفیقُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا اَنیسُ، تَعالَیتَ یا موُنِسُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا جَلیلُ، تَعالَیتَ یا جَمیلُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا خَبیرُ، تَعالَیتَ یا بَصیرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا حَفِىُّ، تَعالَیتَ یا مَلِىُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مَعْبُودُ، تَعالَیتَ یا مَوْجُودُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا غَفَّارُ، تَعالَیتَ یا قَهَّارُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مَذْکورُ، تَعالَیتَ یا مَشْکورُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا جَوادُ، تَعالَیتَ یا مَعاذُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا جَمالُ، تَعالَیتَ‏ یا جَلالُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا سابِقُ، تَعالَیتَ یا رازِقُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا صادِقُ، تَعالَیتَ یا فالِقُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا سَمیعُ، تَعالَیتَ یا سَریعُ، اَجِرْنا مِنَ‏ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا رَفیعُ، تَعالَیتَ یا بدیعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا فَعَّالُ، تَعالَیتَ یا مُتَعالُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا قاضى‏، تَعالَیتَ یا راضى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا قاهِرُ، تَعالَیتَ یا طاهِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَک یا عالِمُ، تَعالَیتَ یا حاکمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا دآئِمُ، تَعالَیتَ یا قآئِمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا عاصِمُ، تَعالَیتَ یا قاسِمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا غَنِىُّ، تَعالَیتَ یا مُغْنى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا وَفِىُّ، تَعالَیتَ یا قَوِىُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا کافى‏، تَعالَیتَ یا شافى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُقَدِّمُ، تَعالَیتَ یا مُؤَخِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا اَوَّلُ، تَعالَیتَ‏ یا آخِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا ظاهِرُ، تَعالَیتَ یا باطِنُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا رَجآءُ، تَعالَیتَ یا مُرْتَجى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَک یا ذَاالْمَنِّ، تَعالَیتَ یا ذَاالطَّوْلِ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یامُجیرُ، سُبْحانَک یا حَىُّ، تَعالَیتَ یا قَیومُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک‏ یا واحِدُ، تَعالَیتَ یا اَحَدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا سَیدُ، تَعالَیتَ یا صَمَدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا قَدیرُ، تَعالَیتَ‏ یا کبیرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا والى‏، تَعالَیتَ یا مُتَعالى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا عَلِىُّ، تَعالَیتَ یا اَعْلى‏، اَجِرْنا مِنَ‏ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا وَلِىُّ، تَعالَیتَ یا مَوْلى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا ذارِئُ، تَعالَیتَ یا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا خافِضُ، تَعالَیتَ یا رافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُقْسِطُ، تَعالَیتَ یا جامِعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُعِزُّ، تَعالَیتَ یا مُذِلُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک‏ یا حافِظُ، تَعالَیتَ یا حَفیظُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا قادِرُ، تَعالَیتَ یا مُقْتَدِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا عَلیمُ، تَعالَیتَ‏ یا حَلیمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا حَکمُ، تَعالَیتَ یا حَکیمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُعْطى‏، تَعالَیتَ یا مانِعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا ضآرُّ، تَعالَیتَ یا نافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُجیبُ، تَعالَیتَ یا حَسیبُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا عادِلُ، تَعالَیتَ یا فاصِلُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا لَطیفُ، تَعالَیتَ یا شَریفُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا رَبُّ، تَعالَیتَ یا حَقُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا ماجِدُ، تَعالَیتَ یا واحِدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا عَفُوُّ، تَعالَیتَ یا مُنْتَقِمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا واسِعُ، تَعالَیتَ‏ یا مُوَسِّعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا رَؤُفُ، تَعالَیتَ یا عَطوُفُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا فَرْدُ، تَعالَیتَ یا وِتْرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُقیتُ، تَعالَیتَ یا مُحیطُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا وَکیلُ، تَعالَیتَ یا عَدْلُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُبینُ، تَعالَیتَ یا مَتینُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا بَرُّ، تَعالَیتَ یا وَدُودُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا رَشیدُ، تَعالَیتَ یا مُرْشِدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا نُورُ، تَعالَیتَ یا مُنَوِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا نَصیرُ، تَعالَیتَ‏ یا ناصِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا صَبُورُ، تَعالَیتَ یا صابِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُحْصى‏، تَعالَیتَ یا مُنْشِئُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا سُبْحانُ، تَعالَیتَ یا دَیانُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا مُغیثُ، تَعالَیتَ یا غِیاثُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا فاطِرُ، تَعالَیتَ یا حاضِرُ، اَجِرْنا مِنَ‏ النَّارِ یا مُجیرُ، سُبْحانَک یا ذَاالْعِزِّ والْجَمالِ، تَبارَکتَ یا ذَاالْجَبَرُوتِ وَالْجَلالِ، سُبْحانَک لا اِلهِ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَک اِنّى‏ کنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیناهُ مِنَ الْغَمِّ، وَکذلِک نُنْجىِ الْمُؤمِنینَ، وَصَلَّى اللَّهُ‏ عَلى‏ سَیدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعینَ، وَالْحَمْدُللَّهِ‏ِ رَبِّ الْعالَمینَ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکیلُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلىِّ العَظیمِ.


منزهى اى خدا برترى تو اى بخشنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى‏ اى مهربان برترى تو اى کریم پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى پادشاه‏ برترى تو اى مالک پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى مبرا از هر عیب برترى تو اى سلامت بخش‏ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى امان بخش برتر آمدى اى نگهبان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى نیرومند برتر آمدى اى با جبروت و عظمت پناه ده ما را از آتش‏ اى پناه ده منزهى اى داراى بزرگى و کبریاء برتر آمدى اى صاحب جلال و شوکت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى اى آفریننده برتر آمدى اى پدید آرنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى‏ اى صورت ده برتر آمدى اى اندازه‏گیر کارها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى راهنما برتر آمدى اى باقى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى بخشنده برتر آمدى اى توبه‏پذیر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى گشاینده برتر آمدى اى آسایش بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آقاى من برترى تو اى سرور من پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى نزدیک برترى تو اى مراقب اعمال بندگان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى‏ اى آغاز کن آفرینش برتر آمدى اى بازگرداننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى پسندیده‏ برتر آمدى اى ستوده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى دیرینه برترى تو اى‏ با عظمت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى آمرزنده برتر آمدى اى پاداش ده سپاسگزاران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى شاهد برترى تو اى گواه پناه ده ما را از آتش‏ اى پناه ده منزهى تو اى بسیار مهربان برترى تو اى نعمت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى برانگیزنده برترى تو اى ارث بر جهانیان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى زنده کننده برترى تو اى میراننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهربان برترى تو اى رفیق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى همدم‏ برترى تو اى مونس پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى شوکتمند برترى تو اى داراى جمال و زیبایى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آگاه برترى تو اى بیناى به کارها پناه ده‏ ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهربان برترى تو اى بى‏نیاز مطلق پناه ده ما را از آتش اى‏ پناه ده منزهى اى معبود حقیقى برتر آمدى اى موجود بالذات پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى اى آمرزش پیشه برترى تو اى داراى قهر و سطوت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى‏ یاد شونده برترى تو اى سپاس دارنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بخشنده‏ برترى تو اى پناهگاه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى (اصل هر) زیبایى برترى تو اى (بخشنده هر) بزرگوارى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى سبقت گیرنده برترى تو اى روزى دهنده‏ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى راست گفتار برترى تو اى شکافنده‏ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى شنوا برترى تو اى شتابنده (در اجابت) پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بلند مرتبه برترى تو اى آفریننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى کننده (آنچه بخواهى) برترى تو اى والامرتبه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى‏ پناه ده منزهى تو اى چیره بر خلق‏ برترى تو اى پاکیزه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى دانا برترى تو اى‏ حکمران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى جاویدان برترى تو اى قیام کننده به امور خلق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نگهدار برترى تو اى قسمت کننده روزى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بى‏نیاز برترى تو اى بى‏نیاز کننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى وفادار برترى تو اى نیرومند پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى‏ کفایت کننده برترى تو اى شفا دهنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مقدم‏ دارنده برترى تو اى عقب‏انداز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى اول برترى تو اى آخر پناه ده ما ر از آتش اى پناه ده منزهى تو اى پیدا برترى تو اى ناپیدا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى امید برترى تو اى مایه امیدوارى پناه ده‏ ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب نعمت برترى تو اى صاحب احسان پناه ده ما را از آتش‏ اى پناه ده منزهى تو اى زنده برترى تو اى پاینده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى یگانه برترى تو اى یکتا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آقا برترى تو اى بى‏نیاز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى توانا برترى‏ تو اى بزرگ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى حکمران برترى تو اى والامقام‏ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى والا برترى تو اى والاتر از همه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب اختیار برترى تو اى سرور  پناه ده ما را از آتش‏ اى پناه ده منزهى تو اى آفریننده برترى تو اى پدید آرنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى پایین آرنده برترى تو اى بالا برنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى به انصاف رفتار کننده برترى تو اى گردآورنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى عزت بخش برترى تو اى ذلت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نگهبان برترى تو اى نگهدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى توانا برترى تو اى با اقتدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى دانا برترى تو اى بردبار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى داور برترى تو اى فرزانه‏ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى عطا ده برترى تو اى مانع از عطا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى زیان رسان برترى تو اى سودرسان پناه ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى اجابت کننده برترى تو اى حسابگر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى دادگر برترى تو اى جدا کننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى مهربان برترى تو اى شریف پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى پروردگار برترى تو اى ثابت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى‏ گرامى برترى تو اى یگانه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى باگذشت‏ برترى تو اى انتقام‏کش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى وسیع رحمت برترى تو اى گشایش بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى مهرورز برترى تو اى‏ با عطوفت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى یگانه برترى تو اى تک و تنها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى حافظ و نگهبان برترى تو اى محیط بر هر چیز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى وکیل برترى تو اى سراسر عدل و داد پناه ده ما را از آتش‏ اى پناه ده منزهى تو اى آشکار کننده برترى تو اى ثابت سستى ناپذیر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏ منزهى تو اى نیکوکار برترى تو اى بسیار مهربان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى‏ ارشاد کننده برترى تو اى رهنمون پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى نور برترى تو اى روشنى بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى یاور برترى تو اى یارى ده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى بردبار برترى تو اى‏ شکیبا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى شمارنده برترى تو اى‏ ایجاد کننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى منزه برترى تو اى کیفر ده‏ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى فریادرس برترى تو اى دادرس پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى آفریننده برترى تو اى حاضر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى صاحب عزّت و زیبایى بزرگى تو اى صاحب جبروت‏ و جلال منزهى تو معبودى جز تو نیست «منزهى تو و همانا من از ستمگرانم‏ پس مستجاب کردیم دعاى او (یعنى یونس) را و او را از اندوه نجاتش دادیم و این چنین مؤمنین را نجات بخشیم» و درود خدا بر آقاى ما محمد و آلش همگى و ستایش خاص پروردگار جهانیان است و خدا ما را بس است‏ و او نیکو وکیلى است و جنبش و نیرویى نیست جز به خداى والاى بزرگ‏

تنفس
۳۱ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۹ ۱ نظر